Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ôn Thiện Phúc
Điện thoại:0933 438 001
0650 3871 545
Email: thienphuc60@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học Sư Phạm Hóa
Ôn Thiện Phúc
2 Hồ Quang Minh
Điện thoại:0938 182 853
0650 3871 545
Email: hoquangminhnvc@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Đại học Quản lý GD - Trường Đại học Sư Phạm Tp HCM
Hồ Quang Minh
Hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:0918 156 770
0650 3871 545
Email: tranthimyhanhnvc@gmail.com
GV phụ trách TB
Thủ quỹ
Cao đẳng Hóa - Sinh - Trường CĐSP Bình Dương
Trần Thị Mỹ Hạnh
2 Nguyễn Văn Đức
Cán bộ phòng TH Vật Lí Nguyễn Văn Đức
3 Trương Kim HIền
Cán bộ phòng TH Tin Trương Kim HIền
4 Nguyễn Thị Lan Huệ
Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Lan Huệ
5 Đào Thị Huy
Cán bộ thông tin - dữ liệu Đào Thị Huy
6 Lâm Thúy Kiều
Cán bộ phòng TH Hóa Lâm Thúy Kiều
7 Trần Diễm Ngọc
Cán bộ phòng Lab Trần Diễm Ngọc
8 Nguyễn Ngọc Yến Linh
Cán bộ Thư Viện Nguyễn Ngọc Yến Linh
9 Lê Công Nhất Phương
Cán bộ Y Tế Lê Công Nhất Phương
10 Nguyễn Thanh Quang
Giám thị Nguyễn Thanh Quang
11 Lê Thị Kim Phượng
Giám thị Lê Thị Kim Phượng
12 Lê Ánh Nguyệt
Phục vụ Lê Ánh Nguyệt
13 Trần Thị Hương
Phục vụ Trần Thị Hương
14 Nguyễn Thị Huyền
Văn thư Nguyễn Thị Huyền
15 Đỗ Thị Thu Trang
Kế toán Đỗ Thị Thu Trang
16 Đinh Tấn Thông
Bảo vệ Đinh Tấn Thông
17 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
18 Nguyễn Thanh Quân
Bảo vệ Nguyễn Thanh Quân
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Thắng
Chủ tịch Công Đoàn