THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 7A4 - Năm học: 2017-2018
Giáo viên chủ nhiệm: Huỳnh Xuân Hồng
Điện thoại: 0977192777
Buổi sáng
Tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 Chào cờ GDCD Công nghệ Ngữ văn Toán Công nghệ
2 Ngoại ngữ Ngữ văn Sử Ngữ văn Ngoại ngữ SH lớp
3 Tin học Ngữ văn Sinh Toán Ngoại ngữ NGLL
4 Tin học Sử Toán Toán Sinh
5
6
Buổi chiều
Tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 Ngữ Văn Thể dục
2 Thể dục Địa Toán
3 Ngữ văn Mỹ thuật Ngoại ngữ Toán
4 Nhạc Ngoại ngữ Địa
5
6

Chú ý:
TKB HKI năm học 2017 - 2018

Danh sách các lớp

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?